Imate pitanja? Pozovite nas! +387-35-852-300

banja.ilidza@bih.net.ba

Naša misija je održavanje i poboljšavanje zdravlja građana i ponovno osposobljavanje oboljelih, koristeći se raspoloživim resursima. Radimo u suradnji s zdravstvenim i drugim institucijama u kome se odvija i obrazovanje kadra.
Naša vizija je: Da budemo regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje uz stalno poboljšanje kvaliteta i sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga, Da budemo Ustanova u koju pacijenti žele doći na medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje, i da radimo na povećanju zadovoljstva pacijenata, Da obezbijedimo odgovarajuće okruženje koje podržava edukaciju zdravstvenih radnika, kao pojedinca i kao člana TIM-a, Da budemo "ustanova koju zaposlenici biraju", obezbjeđujući okruženje koje vrednuje rad i znanje i koja zadržava svoje zaposlenike adekvatno ih nagrađujući.
Da bismo postigli svoju misiju vođeni smo sljedećim vrijednostima: - Zdravstvene usluge usmjerene na pacijenta. - Stalna obaveza da brinemo za svoje pacijente i jedni za druge. - Uvažavanje ličnih i kulturoloških razlika i primjena etičkog kodeksa. - Saradnja i timski rad u postizanju naših ciljeva. - Težnja u sticanju znanja, i kreativnih rješenja u pružanju zdravstvenih usluga, u oblasti medicinske rehabilitacije i banjskog liječenja. - Uvođenje i praćenje kontrole kvaliteta. - Saradnja sa zdravstvenim i drugim institucijama u oblasti pružanja zdravstvenih usluga, kao i obrazovanje kadra.